SZPTR "Morar"

Preduzeće za proizvodnju konditorskih proizvoda

Adresa: Miloša Velikog 41, 23300 Kikinda

Telefon: +381 (0)230 426-371

Fax: +381 (0)230 429-286

Kontaktirajte nas preko forme


Mapa