Čokomeda

Trajni slatki kolač preliven kakao prelivom


Opis proizvoda

Čokomede su trajni slatki kolači, izrađeni uz dodatak šećernog sirupa. Po celoj poršini su preliveni kakao prelivom. Kakao u kombinaciji sa smešom začina daje karakterističan prijatan ukus.

Pakovanja proizvoda